Hexagon Audits

Nabízíme komplexní služby v oblasti energetických posudků a vodních auditů. Energetické posudky vyhotovujeme v souladu s dotační výzvou.

O projektu

Stěžejní součástí vypracování energetického posudku (vodního auditu) jsou informace a data od klienta. Na základě doložených informací a bližšího šetření vypracujeme Váš posudek (audit).

Služby

  • Energetické posudky

  • Vodní audity

  • Komplexní poradenství

www.hexagon-audits.cz