Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro návštěvníky webových stránek www.hexagon-entity.cz je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává obchodní společnost Hexagon Entity s.r.o. o fyzických osobách.

Správcem osobních údajů poskytnutých v rámci kontaktního formuláře je společnost Hexagon Entity s.r.o., IČO 09803734, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 342769 (dále jako „Správce“).

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Účelem zpracování je předsmluvní komunikace se subjektem osobních údajů v rámci nabídky a stanovení rozsahu služeb v rámci předmětu činnosti Správce. Osobní údaje jsou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Zaškrtnutím pole v příslušném formuláři uděluje subjekt osobních údajů výslovný souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito podmínkami. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním e-mailu, datové zprávy nebo listinnou žádosti doručenou do sídla Správce.

Zpracovatelem osobních údajů je Správce. Osobní údaje však mohou být zpracovávány prostřednictvím Customer relationship management (CRM) systémů.

Subjekt osobních údajů má vždy následující práva:

  • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět;
  • požadovat správce o informaci, jaké osobní údaje o něm zpracováváme a vyžádat si kopii těchto údajů;
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po správci vymazání osobních údajů nebo předání osobních údajů jinému správci (přenositelnost);
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.